Meer over ons

We zijn een team van 10 zeer ervaren medewerkers. Onze adviseurs hebben maximum 50 klanten om een persoonlijke aanpak te kunnen blijven adviseren.

Met drie ervaren private bankers hebben we Accuro uit de grond gestampt vanuit een knagende gewetenskwestie. We hadden elk de overtuiging dat we enkel en alleen nog de belangen van de klant wilden dienen, zonder secundair commerciële overwegingen. Er was op de markt overduidelijk nood aan vermogensbeheerders die op een eerlijke en transparante manier voor het vermogen van hun klanten zorgen. En zo zijn we in 2006 gestart met adviserend vermogensbeheer, onder de naam van Accuro (Lett.: “Ik draag zorg voor”).

Vandaag is Accuro een sterke speler in het private banking landschap die meer dan 750 miljoen € onder advies heeft. Elke dag blijven de wensen van onze klanten onze focus.

Wij ontzorgen onze klanten

Op een eerlijke, onafhankelijke en transparante manier aan de slag te gaan

Onderbouwde langetermijnvisie op maat van de klant

Een duurzame relatie op te bouwen met wederzijds vertrouwen

Eerlijk, onafhankelijk en transparant

Accuro werkt ongebonden en adviseert de klant steeds in zijn belang. We zijn niet afhankelijk van productaanbieders of banken en hebben een brede toegang tot de financiële markten. We hebben een eerlijk en transparant model waarbij onze adviesvergoeding de enige inkomstenbon is. We halen geen voordeel uit specifieke producten of op het aantal transacties.

We geven uitgebreid informatie, zowel over onze manier van beleggen als over de voorgestelde beleggingen (en het achterliggende bedrijf). De klant behoudt de controle over de inhoud van de portefeuille en heeft steeds het laatste woord.

 

Onderbouwde langetermijnvisie op maat van de klant

Met onze brede expertise en ervaring werken we aan een onderbouwde visie en zetten we realistische doelen op lange termijn uit. We beleggen op maat van de klant, rekening houdend met het vooropgestelde rendement en toegestane risico's. We schermen onze klant niet af, maar informeren hem nauwgezet. We zorgen ervoor dat de klant steeds op de hoogte is via digitale tools en frequente overlegmomenten. We leggen de zaken fijnmazig uit, geven hem inzicht in de materie en trekken hem mee naar een hoger kennisniveau. Zo is hij in staat om zelf mee zijn verhaal te schrijven.

 

Duurzame relatie met wederzijds vertrouwen

Accuro staat voor een persoonlijke aanpak. We investeren in een langetermijnrelatie met wederzijds vertrouwen. Dat kan enkel door de tijd te nemen en te luisteren. Om dit engagement mogelijk te maken beperken we het aantal klanten per adviseur. We zijn steeds bereikbaar en staan hen bij in al hun vermogensvraagstukken. We werken in een ongedwongen sfeer en verdiepen ons in de situatie en de behoeften van de klant met de nodige discretie. We hebben oog voor zijn denkwijzen, standpunten en sentimenten.

Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. Ondertussen werken we reeds samen met de derde generatie van onze klanten. We zijn gewoon opgenomen in de familie.

Duurzaam in alle betekenissen van het woord